کشاورزی

محصولات عمدۀ كشاورزي نيم ور غلات (گندم و جو)، پنبه،کنجد، صیفی جات( خربزه ،طالبي ،‌خيار،‌گوجه،بادمجان )، میوه جات( قيسي ،‌بادام ،‌زردآلو ،‌سيب ،‌انجير، توت،‌به و انگور) و همچنين يونجه ، شبدر و ذرت مي باشد. هر چند در اين سالها با وقوع خشكسالي و از رونق افتادن اين بخش و همچنين سودآوري بالاي سنگ ، كشاورزي نقش ويژه خود را از دست داده است.
دشت وسيع نيم ور با داشتن 4800 جريب املاك مزروعي و باغات ( حدود 500 هكتار) از ديرباز محل رزق و روزي كشاورزان نيم وري بوده است. اين در حالي است كه باقرآباد نيز با داشتن حدود 1200 جريب زمين زراعي و باغ از طريق آب بند نيم وركشاورزي مي كنند.