شهدای هشت سال دفاع مقدس

روحيه فداكاري و شهادت
با شروع دفاع مقدس و حملۀ ناجوانمردانه رژيم بعث عراق به ايران ، جوانان اين خطه نيز براي حفظ خاك وطن به جبهه ها رفته و تعداد 55 نفر از اين جوانان فداكار در راه دفاع از وطن در جبهه هاي مختلف ، به فيض شهادت نائل گشته اند . اولين شهدا آقايان عليرضا اسفندياري ، علي عبداللهي و خلبان عليرضا ملا علي اكبري بوده اند كه در سال 59 و اوايل جنگ به شهادت رسيده‌اند.