آیین و مذهب

آیین ومذهب

پیش از حمله اعراب به ایران مردم این منطقه، دین زرتشتی داشته و یکتا پرست بوده‌اند. وجود آتشکده های بزرگ، از قبیل آتشکده آتشکوه و آتشکده خورهه در این منطقه دلیل بر این ادعا است . این شهر به همراه محلات مدتی نیز از مراکز فرقه اسماعیلیه بوده‌است زین العابدین شیرازی درباره دین مردم نیم ور ,در مشاهدات خود در کتاب بستان السیاحه در سال 1248 هجری قمری آورده که تمام مردم این منطقه شیعه بوده‌اند. در حال حاضر نیز دین بیشتر مردم این شهر اسلام و مذهب آنها شیعه دوازده امامی است .

عزاداری محرم و نخل برداری :

در ماه محرم مردم این شهر که عمدتاً شیعه هستند اقدام به برپایی عزاداری می‌کنند. ظهر عاشورا با تجمع در امامزاده صالح بر سر آرامگاه شهدای این شهر حاضر می‌شوندودر عصر روز عاشورا و با حضور عزاداران، مراسم نخل برداری و تعزیه خوانی برگزار می‌شود. این نخل نشانه تابوت حسین پسر علی است و قدمت آن به دوران صفویه باز می‌گردد.