اهم فعالیت های واحد شهر سازی در 6 ماهه دوم سال 96 1ـ صدور دستور نقشه به تعداد15 عدد.

2ـ بررسی و ارجاع 10 پرونده کمیسیون ماده 5 به استان جهت بررسی و طرح در کمیسیون.

3ـ صدور پروانه ساختمانی به تعداد 8 عدد و متراژ 1702 مترمربع.

4ـ صدور پایان کار به تعداد 20 عدد و متراژ 6874.5 مترمربع.

5ـ بررسی و ارجاع 17 پرونده تخلف کمسیون ماده 100.

6ـ تهیه طرح اصلاح شهرک پارسیان.

7ـ پیگیری و راه اندازی بازارچه سنتی و گردشگری توسط میراث فرهنگی تا مرحله انعقاد قرارداد.

8ـ طراحی مسیر باند کندرو در قطب صنعتی حد فاصل میدان خروجی دلیجان تا انتهای قطب صنعتی.

9ـ اصلاح هندسی میادین امام حسین (ع) و میدان پارسیان.

10ـ تهیه طرح پیاده روسازی مسجد امام حسین (ع).

11ـ تهیه طرح احداث نانوایی و تنظیم توافقنامه با خیر.

12ـ در دست تهیه بودن برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری نیم ور.

13ـ تهیه طرح تفکیکی فاز 2 شهرک پارسیان به همراه نقشه برداری و تهیه نقشه های اجرایی و برآورد هزینه.

14ـ پیگیری صدور وضعیت زمینی به مساحت 9142 مترمربع جهت پارکینگ و تجهیزات شهری به آدرس : نیم ور ـ جنب سالن ورزشی انقلاب جهت صدور برگه واگذاری.

15ـ انعقاد قرارداد خرید نرم افزار جهت مکانیزه کردن واحدهای شهرسازی و شروع مراحل اجرایی.