شرح وظایف واحد خدمات شهری

وظایف واحد خدمات شهری

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • كنترل مستمر نظافت سطح محدوده منطقه و پيگيري رفع مسايل و مشكلات مربوطه.
 • رسيدگي و پيگيري به شكايات مردمي و سازمان ها و پيگيري گزارشات ارتباطات مردمي 137 شهرداري در ارتباط با وظايف و ارسال پاسخ مناسب.
 • پيگيري موارد آب گرفتگي و رفع مشكل و پيگيري انتخاب پيمانكار جهت لايروبي كانال هاي روبسته و روباز و جداول روبسته و روباز و حفر چاه و لايروبي آن و حمل ضايعات به خارج از شهر.
 • تنظيم كشيشك بارندگي با هماهنگي رئيس اداره خدمات شهري و حضور مستمر در ايام بارندگي و برف روبي و رفع مشكل آب گرفتگي معابر و منازل در سطح منطقه و همكاري و حضور دائم در حوادث غير مترقبه.
 • تسطيح و پاكسازي زمين هاي باز و رفع خطر از بناهاي در حال ريزش و جلوگيري از تخليه ضايعات ساختماني در معابر و حاشيه كمربندي ها و زمين هاي باز و هدايت رانندگان بطرف مكان تخليه ضايعات و تخريب بناهاي مورد مسير و حمل ضايعات آن به محل دفع ضايعات.
 • پيگيري زيباسازي و رنگ آميزي تك لبه ها و نيوجرسي ها، اسباب بازي ها، پل هاي هوايي عابر پياده، سايبان ايستگاه های اتوبوس، سطل هاي زباله، صندلي، تير برق و تابلو، جعبه كنتور، نرده ها، وسايل ورزشی، ديوارها و رفع نازيبايي ها در سطح محدوده منطقه.
 • نظارت لازم در خصوص جوشكاري و ساخت انواع قطعات فلزي و تعمير اسباب بازي و وسايل ورزشي و برشكاري و ساخت پل فلزي و درب و دريچه فلزي و كشویي و آشغالگير در ورودي كانالهاي روبسته.
 • همكاري در امر نامگذاري بولوار ها، خيابانها، ميادين، كوچه ها و فازبرداري آنها و نصب تابلوهاي معابر و پلاك كوبي كليه اماكن سطح منطقه و جمع آوري تابلوهاي فرسوده.
 • همكاري لازم در جهت ساماندهي غرفه هاي فروش ميوه، غرفه هاي گل و نهال، غرفه هاي ماهي گلي و كيوسك هاي مطبوعاتي و تنقلات با سازمان ساماندهي ميادين و مشاغل.
 • صدور اخطاريه لازم به شهرونداني كه برخي از قوانين و ضوابط شهرداري را رعايت و پيگيري از طريق كارشناس حقوقي منطقه.
 • پيگيري در خصوص تهيه انواع قطعات بتوني ( انواع دال هاي بتوني، تك لبه، كانيوا، سري چاه، دوس و غيره ) جهت نصب در مكان هاي مورد نياز منطقه. اقدام لازم به منظور جمع آوري صندوق های صدقات، كيوسك، سايبان، پلاكارد، داربست فلزي بدون مجوز.
 • کنترل مجوز حفاري هاي صادر شده در سطح منطقه و پيگيري تعمير و مرمت حفاري ها.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.