اهم فعالیت های واحد فضای سبز در 6 ماهه دوم سال 96 1 ـ  راه اندازی شبکه آبیاری و مکانیزه طرفین بلوار امام خمینی (ره) شامل لوله گذاری و نصب شیر فلکه به طول 6 کیلومتر .

2 ـ کاشت بیش از 2000 اصله نهال در سطح شهر .

3 ـ خاکبرداری و خاکریزی باغچه های طرفین بلوار امام خمینی (ره) جهت احداث پرچین به طول 8 کیلومتر .

4 ـ بازپیرایی حدود 20 هکتار از فضای سبز شهر .

5 ـ تهیه و توزیع حدود 3500 اصله نهال در بین شهروندان به مناسبت هفته درختکاری .

6 ـ گل کاری جهت زیباسازی محیط شهری به مناسبت فرارسیدن فصل بهار به مساحت 3000 مترمربع .

7 ـ احداث پرچین در طرفین بلوار امام خمینی (ره)  به طول 4 کیلومتر (8 کیلومتر در مجموع) .

8 ـ سم پاشی زمستانه کل فضای سبز شهری در 2 نوبت .

9 ـ هرس فرم درختان موجود در سطح شهر .

10 ـ اصلاح بیش از 100,000 متر جوی های آبیاری .