حضور شهردار نیم ور در کارگاه آموزشی باز آفرینی فضای شهری در استانداری مرکزی

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، کارگاه آموزشی باز افرینی فضاهای شهری پیرامون باز سازی بافتهای فرسوده شهری با حضور کلیه فرمانداران و شهرداران استان مرکزی در سالن الغدیر استانداری مرکزی برگزار شد.

مهرداد امرایی شهردار و محمد غلامی عضو شورای اسلامی شهر نیم ور در این کارگاه آموزشی شرکت کردند.