ساخت 30 المانی سنگی ویژه شهرداری نیم ور

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، تعاونی حجاران با مدیریت دکتر رضا حسن زاده در یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران حضور خواهد داشت. در جلسه ای که صبح امروز با حضور دکتر رضا حسن زاده، مهرداد امرایی شهردار نیم ور، محمد غلامی عضو شورای شهر نیم ور و محمد حلاجیان مدیر اجرایی نمایشگاه سنگ ایران در محل شهرداری نیم ور برگزار شد، مقرر شد شرکت تعاونی حجاران علاوه بر حضور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران اقدامات لازم برای تولید ۳۰ المان شهری برای نصب در شهر نیم ور را انجام دهد.