برگزاری مانور آتش نشانی در آموزشگاه اشرف سادات حسینی شهر نیم ور

به گزارش روابط عمومی شهر داری نیم ور، همزمان با هفته دوم مهر ماه و به مناسبت 7 مهر روز آتش نشانی، مانور آتش نشانی و آموزش اطفاء حریق در آموزشگاه اشرف سادات حسینی شهر نیم ور برگزار شد.

ضمن دانش آموزان آموزشگاه شهید ملاعلی اکبری شهر نیم ور نیز در اقدامی نمادین با حضور در ایستگاه آتشنشانی شهر نیم ور ضمن تبریک روز آتش نشان به پرسنل آتش نشانی شهرداری نیم ور طرقه اطفاء حریق با استفاده از کپسول را آموزش دیدند.حضور دانش آموزان آموزشگاه شهید ملاعلی اکبری در آتش نشانی نیم ور