دیدار مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری از شهرداری نیم ور

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی با حضور در شهرداری نیم ور با سپرست شهرداری و ریاست شورای اسلامی شهر نیم ور دیدار کرد.

در این دیدارپیرامون مسائل و مشکلات شهرداری نیم ور تبادل نظر شد.