دیدار ریاست محترم امور آب شهرستان محلات با شهردار


دیدار صمیمانه ریاست محترم امور آب شهرستان محلات و هیئت همراه با شهردار نیم ور