دیدار ریاست کلانتری نیم ور و اعضای شورای اسلامی شهر با شهردار

جناب سروان کاظم عباسی ریاست کلانتری 13 نیم ور در ابتدا با تبریک انتصاب آقای تقی زاده به عنوان شهردار نیم ور ، برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.
در این جلسه  بحث و تبادل نظر درخصوص امنیت شهر بخصوص در چهار شنبه آخر سال و در ایام عید نوروز صورت گرفت.
 در ادامه آقای تقی زاده بر همکاری دو دستگاه تاکید نمودند و از مساعدت های ایشان تقدیر و تشکر نمودند.