دیدار دانش آموزان با شهردار و تبریک روز شهردار

دیدار اعضای شورای دانش آموزی ، انجمن اولیا و مربیان و مدیریت مدرسه حضرت محمد (ص) باقرآباد با شهردار و تبریک روز شهردار