دیدار آقای ناظری معاونت سیاسی و انتخابات فرمانداری با شهردار