اولین جلسه هماهنگی مطالعات راهبردی شهر

اولین جلسه هماهنگی مطالعات راهبردی شهر نیم ور با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر و جناب آقای دکتر عرب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو اصلی انجمن مهندسی ارزش