بازدید دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی نیم ور از شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، صبح امروز جمعی از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی نیم ور در قالب درس کاربینی ضمن بازدید از بخش‌های اداری شهرداری نیم ور، با شهردار نیم ور پیرامون عملکرد و وظایف شهرداری‌ها گفتگو کردند.

در این جلسه، بنابر پیشنهاد عزیز تقی‌زاده، شهر دار نیم ور مقرر شد جمعی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی نیم ور در قالب اتاق فکر شهردار ضمن ارائه طرح‌های پیشنهادی و مشاوره به شهردار با نحوه عملکرد واحدهای مختلف شهرداری به صورت عملی آشنا شوند.