کمیته املاک شهرداری نیم ور ویژه طرح تعریض محور باقرآباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، کمیته املاک، شهرداری نیم ور روز گذشته با حضور شهردار و دیگر اعضای با حضور تعدادی از مالکین محترم اراضی طرح تعریض بلوار باقرآباد برگزار شد.