تاخیر در وصول اولین چک فاز دوم شهرک اصناف

شهرداری و شورای اسلامی شهر نیم‌ور، در راستای حمایت از مشاغل و صنوف در شرایط اقتصادی متاثر از کرونا، سر رسید چک های مورخ ۹۹/۰۲/۰۱ زمین‌های فاز دوم شهرک اصناف شهر نیم‌ور را به ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ موکول کردند.

💢 به اطلاع کسبه محترم صنوف مزاحم شهری در شهر نیم‌ور که با تخصیص زمین در فاز دوم شهرک اصناف، بهای ۴۰ درصد زمین را به حساب شهرداری واریز نموده‌اند می‌رساند طی هماهنگی‌های صورت گرفته با شورای محترم اسلامی شهر، سررسید چکهای مورخ ۹۹/۰۲/۰۱ “اولین چک”، به مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تغییر، فلذا اولین سررسید چکهای بهای ۶۰ درصد زمین، مورخ ۹۹/۰۴/۰۱ خواهد بود و تغییر تاریخ چک مذکور، در زمان امضای قرارداد که تلفنی اطلاع‌رسانی می‌شود انجام خواهد شد
بنابراین به منظور جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا، بدون هماهنگی تلفنی شهرداری، به شهرداری مراجعه نگردد و هیچ ضرورتی به مراجعه حضوری نمی‌باشد