تشکیل پرونده ویژه فاز دوم شهرک اصناف شهر نیم ور

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، با توجه به برنامه ریزی جهت واگذاری زمین به کسبه فعال صنوف مزاحم شهری در فاز دوم شهرک اصناف شهر نیم ور از جانب شهرداری،  صاحبان صنوف مزاحم شهری جهت تشکیل پرونده مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ ۹۸/۵/۱۷ به دبیرخانه شهرداری نیم ور تحویل نمایید.

* فتوکپی جواز کسب معتبر (از دریافت جواز کسب فاقد اعتبار خودداری خواهد شد)
* فتوکپی کارت ملی
*فتوکپی شناسنامه تمامی صفحات
*فتوکپی اجاره نامه یا سند مالکیت