پیام شهردار بمناسبت روز شورا

عزیز تقی زاده شهردار نیم ور به مناسبت نهم اردیبهشت روز شورا با صدور پیامی این روز را تبریک گفت