عزیز تقی زاده

نام پدر:نصرت اله

تاریخ تولد :1351/12/01

محل تولد : میاندوآب

سوابق تحصیلی

کارشناسی تاریخ ایران از دانشگاه آزاد اسلامی محلات سال 1374

کارشناسی ارشد تاریخ جهان از دانشگاه آزاد اسلامی تهران سال 1377

مدرک MBA(معادل ارشد) مدیریت پیشرفته شهری از دانشگاه تهران سال 1388

دانشجوی PHD تاریخ ایران ( معاصر ) دانشگاه آزاد

دوره های عمومی وتخصصی مدیریت شهری (دوره های ضمن خدمت استانداری مرکزی )

عناوین وسوابق اداری و مدیریتی

مامور به خدمت در فرمانداری شهرستان محلات

مسئول روابط عمومی شهرداری محلات

مسئول خدمات شهری بطور متوالی

مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی با حفظ سمت خدمات شهري

عضو هیئت مدیره سازمان حمل و نقل شهرداری محلات

جانشین شهردار در کمیته انظباطی تاکسیرانی و حمل ونقل همگانی

عضو کمیته بازرسی مراکز فنی خودرو با حکم معاونت محترم عمرانی استانداری استان مرکزی

کارشناس و مشاور امور اجتماعی و فرهنگی شهردار

دبیرهیات عالی سرمایه گذاری محلات

رئیس هیئت مدیره سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری محلات

مسئول حراست شهرداری محلات

معاونت اداری و مالی شهرداری محلات