دی ۲۲, ۱۳۹۸

آگهی مزایده عمومی واگذاری باسکول قطب صنعتی نیم ور

شهرداری نیم ور به استناد مجوز شماره ۹۹۴/۵ /ن مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر، در نظر دارد  یک  باب باسکول واقع در ابتدای جاده آتشکوه به […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۸

استعلام بهاء خرید و نصب باسکول

استعـلام بهــاء به استناد مجوز شماره ۵/۴۸۳/ن مورخ ۹۸/۰۵/۰۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم وردر نظر دارد نسبت به خرید و نصب دو  دستگاه باسکول ۶۰ […]
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری نیم ور(نوبت دوم)

«آگهی مزایده عمومی »(نوبت دوم)                               به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۰۶/۵ […]