مرداد ۲۴, ۱۳۹۸

استعلام بهاء خرید نرم افزار جامع اداری مالی

« استعلام بهاء » به استناد مجوز شماره ۵/۳۶۰/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد نسبت به خرید و استقرار […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۸

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری نیم ور

«آگهی مزایده عمومی »                                       به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۵/۳۰۶/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد  نسبت به فروش […]
تیر ۲۴, ۱۳۹۸

آگهی استعلام بهاء(خرید و نصب دوربین پلاک خوان)

“آگهی استعلام بهاء” به استناد مجوز شماره ۵/۲۹۳/ن مورخ ۹۸/۳/۲۵ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم وردر نظر دارد نسبت به خرید و نصب شش دستگاه […]