خرداد ۷, ۱۳۹۹

آگهی استعلام بهاء

« آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۳۷/۵/ن مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد عملیات پوشش رفیوژ میانی بلوار […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

آگهی مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نیم‌ور

« آگهی مناقصه عمومی » به استناد مجوز ۸۵/۵/ن مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور خدمات شهری و فضای […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹

آگهی استعلام بهاء خرید ریسه بلوطی فول کالر

استعـلام بهــاء به استناد مجوز شماره ۱۲۸۰/۵/ن مورخ ۱۵/۱۲/۹۸ شورای اسلامی شهر، شهرداری نیم وردر نظر دارد نسبت به خرید و نصب تجهیزات نورانی طبق جدول ذیل […]