اسفند ۱۳, ۱۳۹۸

آگهی مزایده اجاره املاک و طرح تفکیک پسماند

به استناد مجوز شماره ۱۱۷۶/۵/ن مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد ذیل الذکر را از طریق مزایده کتبی و  […]
دی ۲۲, ۱۳۹۸

آگهی مزایده عمومی واگذاری باسکول قطب صنعتی نیم ور

شهرداری نیم ور به استناد مجوز شماره ۹۹۴/۵ /ن مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر، در نظر دارد  یک  باب باسکول واقع در ابتدای جاده آتشکوه به […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۸

استعلام بهاء خرید و نصب باسکول

استعـلام بهــاء به استناد مجوز شماره ۵/۴۸۳/ن مورخ ۹۸/۰۵/۰۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم وردر نظر دارد نسبت به خرید و نصب دو  دستگاه باسکول ۶۰ […]