مهر ۱۸, ۱۳۹۸

استعلام بهاء خرید و نصب باسکول

استعـلام بهــاء به استناد مجوز شماره ۵/۴۸۳/ن مورخ ۹۸/۰۵/۰۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم وردر نظر دارد نسبت به خرید و نصب دو  دستگاه باسکول ۶۰ […]
شهریور ۲۴, ۱۳۹۸

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری نیم ور(نوبت دوم)

«آگهی مزایده عمومی »(نوبت دوم)                               به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۰۶/۵ […]
مرداد ۲۴, ۱۳۹۸

استعلام بهاء خرید نرم افزار جامع اداری مالی

« استعلام بهاء » به استناد مجوز شماره ۵/۳۶۰/ن مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد نسبت به خرید و استقرار […]