پیام تبریک شهردار به مناسبت روز معلم

تقی زاده شهردارنیم ور ، همزمان با ۱۲ اردیبهشت روز معلم ، باصدور پیامی ، این روز را به همه مجاهدات عرصه علم ، دانایی ، خردورزی و تعلیم و تربیت تبریک گفت