دو انتصاب جدید در شهرداری نیم ور

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نیم ور، در جلسه متشکله مورخ ۱۸خرداد ماه به ریاست شهردار محترم نیم ور و طی احکامی جداگانه مهدی مرادی به عنوان مسئول خدمات شهری، موتوری و فضای سبز و عباس حاج محمدحسینی بعنوان مسئول واحد آتش نشانی شهرداری نیم ور منصوب شدند.