دی ۲۲, ۱۳۹۹

مناقصه عمومی اجرای شبکه مخابراتی فاز ۱ شهرک اصناف

« آگهی مناقصه عمومی » به استناد بند ۲ مجوزشماره ۹۲۶/۵/ن مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر، شهرداری نیم ور در نظر دارد اجرای شبکه ارتباطی (مخابرات) فاز […]
دی ۱۸, ۱۳۹۹

آگهی مزایده واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوز شماره ۶۸۸/۵/ن مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ و ۷۸۷/۵/ن مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد           موارد […]
دی ۱۰, ۱۳۹۹

عملکرد مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری نیم‌ور

عملکرد مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ شهرداری نیم‌ور به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم‌ور، با توجه به تصویب گزارش عملکرد شش ماهه اول سال جاری، […]