پیام تبریک شهردار به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

تقی زاده شهردار نیم ور در پیامی روز جهانی کار و کارگر را به این عزیزان تبریک گفت