حضور مسئولین شهرستانی در نماز جماعت مسجد امام حسین(ع) شهر نیم ور

برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر در مسجد امام حسین(ع) نیم ور با حضو شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر نیم ور وجمعی از مسئولین شهرستانی