آغاز عملیات نصب آبنمای بازی کودکان در پارک ساحلی شهر نیم ور

به گزارش روابط عمومی، مسئول واحد عمران شهرداری نیم‌ور، از آغاز عملیات نصب تجهیزات آبنمای بازی کودکان در پارک ساحلی شهر نیم ور خبر داد و گفت: تجهیزات مورد نیاز احداث این آبنما قبلا در کارگاه مربوطه آماده سازی شده و از امروز عملیات نصب تجهیزات در پارک ساحلی آغاز شده است.

آبنمای بازی کودکان در هفته آغازین شهریور ماه به بهره برداری خواهد رسید.