#پیام_شهروندی/با پرداخت عوارض، آینده شهر را بسازیم

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم ور، شهرداری‌ سازمانی غیر دولتی است که با هدف پاسخگویی به نیازهای خدماتی ساکنان یک شهر تشکیل و هزینه خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهد را با مکانیزم‌های خاص تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از ساکنین حقیقی و حقوقی شهر دریافت می‌کنند.

 

شهرداری همچنین از محل درآمدهای فوق، هزینه نگهداری و توسعه شهر، شامل: توسعه معابر و خیابان‌ها، جمع آوری پسماندهای شهری، نظافت معابر، توسعه فضای سبز و آبیاری درختان پارک‌ها_آسفالت معابر_جدول گذاری_سنگ فرش پیاده رو‌ها، بلوارها و تامین می‌شود. .

پرداخت عوارض=مشارکت در ساخت و آینده شهر

#نیم‌ور_شهر_دوست_داشتنی_من