قاتل خاموش در کمین است

🚨 در هنگام نصب تجهیزات گرمایشی نکات ایمنی را رعایت کنید🚨

◀️ سردرد
◀️ سرگیجه
◀️ حالت تهوع
◀️ سرفه
◀️ کاهش هوشیاری
◀️ کاهش تعادل

از مهمترین علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است

🔴 در چنین مواردی به سرعت محل را ترک و در هوای آزاد تنفس نمائید و در اولین فرصت مسیرهای خرجی(دودکش‌های) تجهیزات گرمایشی را بررسی کنید.