نیم‌ور را باهم می‌سازیم

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم‌ور، شهرداری برای عمران و آبادانی نیم‌ور، نیازمند مشارکت شهروندان دلسوز شهر نیم‌ور است و پرداخت به موقع عوارض از طرف شهروندان، بهترین نوع مشارکت با شهرداری است.

طبق قانون، شهرداری‌های بایستی تمامی هزینه‌های خود به منظور جمع آوری پسماندهای شهری، نظافت معابر، توسعه فضای سبز و آبیاری درختان پارک‌ها، جدول گذاری، سنگ فرش پیاده رو‌ها و … را از محل درآمدهای خود تامین کنند و دریافت عوارض تاثیر مستقیم بر توان شهرداری برای انجام امور عمرانی دارد.

عوارض خودرو، یکی از انواع عوارضی است که شهرداری نیم‌ور با دریافت آن هزینه‌های جاری شهر را تامین می‌کند.

قانون دریافت عوارض خودرو، در تمامی شهرداری‌ها یکسان است ولی متاسفانه بسیاری از شهروندان با وجود سکونت و تردد در شهر نیم‌ور عوارض خودروی خود را در دیگر شهر‌ها پرداخت می‌کنند که این امر به معنی مشارکت در عمران دیگر شهرها است.

شهروندان نیم‌ور بایستی به منظورمشارکت با شهرداری نیم‌ور، عوارض خودروی خود را به شهرداری نیم‌ور پرداخت کنند.

#نیم‌ور_را_باهم_می‌سازیم