قطع درختان بدون اجازه شهرداری جرم است

کارشناس فضای سبز شهرداری نیم‌ور در گفتگو با روابط عمومی گفت: قطع درختان صرف نظر از مثمر یا غیرمثمر بودن آن‌ها بدون اجازه شهرداری جرم است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب قانونی، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را تصویب کرد و این قانون در سال ۱۳۸۸ اصلاح و آئین نامه اجرائی آن نیز با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران تهیه و در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید.

صفری ادامه داد: ماده یک این قانون مقرر کرده است:‌ « به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.»

کارشناس فضای سبز شهرداری نیم‌ور خاطر نشان کرد: در این قانون مجازات‌هایی چون جزای نقدی، حبس، جبران خسارت و حتی در تبصره ماده ۶ این قانون برای اراضی و باغ‌‌هایی که بیش از ۵۰۰ مترمربع باشد و بدون اجازه شهرداری اقدام به قطع درخت کنند، به نحوی که باغ یا زمین مشجری را از بین ببرد زمین آنها به طور کامل به نفع شهرداری ضبط و به مصرف خدمات عمومی و محرومین میرسد.

شهروندان محترم نیم‌ور، به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی در خصوص قطع اشجار، حتما قبل از هر گونه اقدام، با مراجعه به شهرداری نیم‌ور، ضمن دریافت مجوز، در خصوص نحوه انجام کار با کارشناسان شهردار مشورت نمایند.