آغاز فعالیت رسمی شهرداری نیم‌ور در پیام رسانهای داخلی

پیگیری اخبار و اطلاعیه‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر نیم ور در شبکه های اجتماعی داخلی

🔴 سروش:
https://sapp.ir/nimvarcitiy

🔵 ایتا:
https://eitaa.com/nimvarcitiy

🔴 بله:
https://ble.im/nimvarcitiy