آموزش اطفاء حریق در آموزشگاه تیموری نیم‌ور

به گزارش روابط عمومی شهرداری نیم‌ور، صبح امروز، با حضور عوامل آتش نشانی نیم‌ور، در آموزشگاه حاج علی تیموری، آموزش اطفاء حریق با استفاده از خاموش کننده‌های دستی ویژه دانش آموزان برگزار شد.