#گردهمایی_شبانه_دوستداران_ورزش

#گردهمایی_شبانه_دوستداران_ورزش چهارشنبه شب ها همراه با پیاده روی، دوچرخه سواری و دوی گروهی همراه با صرف چای آتشی