قرعه کشی مرحله اول واگذاری زمین‌های فاز دوم شهرک اصناف شهر نیم‌ور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، جلسه قرعه کشی مرحله اول واگذاری زمین‌های فاز دوم شهرک اصناف شهر نیم‌ور، با حضور نماینده محترم فرمانداری، ریاست محترم اتاق اصناف، اعضای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولین محترم شهرسازی و حراست شهرداری و تعدادی از معتمدین اصناف و کسبه واجد شرایط در سالن جلسات شهرداری نیم‌ور برگزار شد.

در این مرحله، قطعات در گروه‌های چهارگانه بین کسبه واجد شرایط قرعه کشی و مقرر گردید، ۴۰ درصد از قیمت کارشناسی و آماده سازی قطعات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۵ بهمن ماه به حساب شهرداری نیم ور واریز و فیش‌های واریزی به شهرداری تحویل گردد.