#روایت_خدمت/زیر سازی نصب باسکول‌ در خروجی‌ معادن عباس آباد

#روایت_خدمت

◀️ زیر سازی و پی ریزی جهت نصب باسکول‌های توزین شهرداری نیم‌ور در خروجی‌های معدن عباس آباد