#روایت_خدمت/اصلاح و سربرداری ترون‌های بلوار امام خمینی(ره)

#روایت_خدمت

◀️ اصلاح و سربرداری ترون‌های بلوار امام خمینی(ره) حد فاصل میدان امام خمینی(ره)(میدان سنگی) تا میدان امام حسین(ع) به منظور جوانه زنی جدید