جلسه هم اندیشی تدوین برنامه راهبردی شهر نیم‌ور با حضور جمعی از مسئولین و فرهیختگان در شهرداری نیم‌ور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، جلسه هم اندیشی تدوین برنامه راهبردی شهر نیم‌ور با حضور دکتر داودرضا عرب، مدیر موسسه راهبرد دانش پویا، شهردار و اعضای شورای اسلامی نیم‌ور، مسئولین شهرستانی و جمعی از نخبگان و فرهیختگان شهر نیم‌ور در سالن جلسات شهرداری نیم‌ور برگزار شد.

در این جلسه که پیش از ظهر امروز ۱۷ بهمن ماه در سالن جلسات شهرداری نیم‌ور برگزار شد، وضعیت موجود، مطلوب و راهکارهای رسیدن به اهداف بلند مدت شهری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.