هرس درختان کهن سال کوچه شاه جوب باقرآباد

هرس درختان کهن سال کوچه شاه جوب(ساحلی باقرآباد) با هدف جوانسازی و اصلاح زاویه درختان مایل به همت نیروهای خدوم واحد فضای سبز خدمات شهری شهرداری نیم‌ور