اطلاعیه مهم شهرداری نیم‌ور در خصوص توزیع قبوض عوارض سالیانه سطح شهر